Rok 2012 – co on dla nas oznacza?

Wiele uwagi w prasie, książkach, w telewizji i filmach poświęca się ostatnio dacie 2012. Film pod tym tytułem “2012” wyprodukowany w Hollywood, który wszedł do naszych kin pod koniec ubiegłego roku, ukazuje wizje roku 2012 jako końca świata, końca naszej cywilizacji i końca ludzkości. Czy to nas tak naprawdę czeka?

Rok 2012 oznacza koniec czego?

Kalendarz Majów, jednej z najbardziej precyzyjnych i znanych nam cywilizacji, kończy się na dacie 21 grudnia 2012. Kultura Majów używała systemu cyfrowego (liczbowego), takiego jakim dziś się posługujemy. Mimo że kultury Majów już nie ma, my w dalszym ciągu używamy ich systemu cyfr, ponieważ był on wyjątkowo dokładny i łatwo nam się jest z nim utożsamiać. To jest także przyczyna, dla której używamy ich kalendarza. Ten kalendarz kończy się na konkretnej dacie – 21 grudnia 2012. Co to dla nas jako ludzkości oznacza?

Otóż 21 grudnia 2012 roku, według kalendarza Majów, nastąpi koniec naszej ludzkiej ery trwającej 5.125 lat. To znaczy, że nasza obecna cywilizacja ludzka, która według Majów ma początek w 3114 roku przed narodzeniem Chrystusa, skończy się dokładnie 21 grudnia 2012. Ale nie będzie to koniec tylko jednej takiej ludzkiej ery liczącej około 5000 lat. Będzie to koniec 6 takich epok, każdej liczącej po około 5000 lat, czyli razem będzie to koniec 30.000 lat ludzkiego istnienia. “Starego” systemu ludzkiego istnienia. Po tym ma nastąpić zupełnie nowy system życia ludzkości, oparty na nowych wartościach. Datę 21 grudnia 2012 można więc uważać za zakończenie starego bytu ludzkiego i jednocześnie wejście w nowy, lepszy system życia ludzi na planecie Ziemia.

Poza kalendarzem i dowodami z kultury Majów, czy istnieją inne dowody potwierdzające tę teorię?

Tak, podobne opisy końca odnaleźć można w Tybetańskich klasztorach, w Azji. Tam, opisy te znajdują wymalowane na ścianach tych klasztorów ręką tybetańskich mnichów. Mnisi Tybetańscy są bardzo otwarci aby mówić o naszym (nas, ludzi żyjących na naszej planecie Ziemia) zbliżaniu się do końca naszej ery i o tym, co po tej drugiej stronie 2012 się dla nas znajduje.

Również wśród indiańskiego plemienia Hopi, zamieszkującego południowo-środkowe części Stanów Zjednoczonych (Arizona, Nowy Meksyk), istnieją dowody potwierdzające te teorie. U Indian Hopi znajduje się specjalna ściana, zawierające opis dwóch dróg. Pierwsza “dobra” droga prowadzi ludzkość w długą i dobrą przyszłość – jest to droga miłości, siły i równowagi. Druga droga jest stroma i pnie się w górę. Jest ona drogą zysku, komfortu osiąganego kosztem innych ludzi, droga zachłanności ludzkiej. Ta droga w pewnym momencie nagle się kończy.

Co to dla nas, jako ludzi oznacza?

Zbliżanie się ludzkości do końca naszej ery oznacza dla nas wszystkich koniec “starego świata”. Co należy to tego starego świata? – Wszystko to co nam, jako ludziom przestało służyć ku wyższemu dobru i rozwojowi. Stare systemy, przyzwyczajenia, sposób pracy i zarabiania pieniędzy, wartości, stara mentalność.

Niedawno, w bliskim nam czasie mieliśmy okazję zaobserwować upadek systemu bankowego i finansowego w USA, upadek wielu korporacji, biznesów, rządów. Otóż to są właśnie konkretne przykłady systemów, wartości, rzeczy należących do starego systemu, który trwał ponad 5000 lat (lub 30.000 lat, w zależności od tego jak na to patrzymy), i który już się kończy.

Wszystko to, co nie sprzyja naszemu zdrowiu, zdrowiu naszej planety i środowiska naturalnego, musi umrzeć, ponieważ stary system oparty na nieposzanowaniu tych wartości nie jest nas w stanie dłużej utrzymać jako ludzkości żyjącej na planecie Ziemia. I stąd ten koniec naszego starego systemu, opisany przez wiele cywilizacji jako rok 2012.

W ludzkiej historii, każdy koniec cyklu oznaczał upadek jednej większej cywilizacji. Na przykład cywilizacja egipska upadła dokładnie pod koniec swojego cyklu, czyli odpowiednika naszego 2012 roku. Pytanie dla nas to czy również nas czeka upadek naszej cywilizacji? Czy da się tego uniknąć i w jaki sposób?

Co nas czeka poza “bramą” 2012?

Po przejściu w nową erę ludzkości, czyli po przekroczeniu progu końca grudnia 2012, czeka nas Renesans ludzkości, także nazywany drugą złotą erą nas, ludzi. Będzie to era oparta na indywidualnej i zbiorowej twórczości i kreatywności, samoodpowiedzialności człowieka za to co robi, troska o nasze osobiste i zbiorowe najwyższe dobro, takie jak poszanowanie Ziemi i naszych wspólnych dóbr naturalnych.

Będzie to także nowa era naszego myślenia, poczucia naszej indywidualnej siły i potęgi jako człowieka i tego wykorzystaniu w wyższych i szlachetnych celach dla dóbr indywidualnych i zbiorowych. Zmieni się system duchowości i tego jak każdy nas widzi swój kontakt z Bogiem i z sobą jako nieodłączną część tego, co uważa za Boga.

Czy jako ludzkość wszyscy dojdziemy poza granice 2012?

Ponieważ Ziemia jako planeta zwiększa obecnie swoją wibrację energetyczną zbliżając się do 2012, my jako ludzie również zwiększamy naszą wibrację. Dzieje się to na poziomie prawie niemożliwym do zaobserwowania gołym okiem. Jest to opisane przez wielu współczesnych autorów takich jak Sanya Roman i Gregg Braden. Wielu z nas nie będzie chciało lub umiało się przestawić na nowy system i nowe myślenie i wybierze opcję niewchodzenia w nową historię ludzkości tworzoną poza 2012.

Abyszczęśliwie wejść w nową erę, poza rok 2012, potrzeba nam wszystkim połączyć się w wysiłkach o lepsze warunki istnienia dla nas wszystkich. Czy będziemy umieli dzielić tym co posiadamy z innymi, którzy tego potrzebują?

Czy odnajdziemy nowe, szanujące zasoby Ziemi sposoby życia, myśląc o przyszłych pokoleniach? Czy jako ludzkość wybierzemy Miłość czy Strach i Lęk przechodząc przez bramę 2012? Wybór jest w naszych rękach.

Dla tych którzy zainteresowani są głębszym poznaniem tajemnic 2012 i przygotowania się do wejścia w nowy, fascynujący świat za kulisami tej daty, serdecznie zapraszam na warsztaty wiedzy duchowej prowadzone przeze mnie w czwartki o 18.30 w Toronto.

Roza Alicja

Rozmowy z Alicją Rok 2012 – co on dla nas oznacza? Alicja jest profesjonalną wróżką, która służy pomocą i radą w wielu sprawach życiowych. Aby umówić się na sesję z Alicją, należy zadzwonić pod numer telefonu 416-928-2803 lub napisać email: askalicja@yahoo.com

Published in Gazeta Gazeta, 24-26 września (September) 2010